THE MUSEUM OF INSTANT IMAGES  

           Mail art project          
Dutch version                                                                       English version

Embleemboeken

Drukkersmerken

De wereld is vol emblemen. Zodra de boekdrukkunst was uitgevonden, begonnen de drukkers zelf hun drukkersmerken op de titel-pagina's van hun boeken te plaatsen. (http://candl.let.uu.nl/)

In de 16e en 17e eeuw waren de emblematabundels - de embleemboeken - erg populair in veel landen van Europa : bv. in Italië, Groot Brittanië, Frankrijk en in Nederland. Hun rijkdom aan ideeën en symboliek is vanzelfsprekend in de officiële kunst van die tijd terecht gekomen. (E. de Jongh, Kwesties van betekenis, Leiden 1995)
Een embleem is een afbeelding, meestal gevat in een kader, vergezeld van een motto of devies en een korte poëtische verklaring - een gedichtje, een versje. Alle drie zijn nodig om de beoogde symboliek te duiden. Die wijst op een of verschillende goede of slechte eigenschappen van de betreffende persoon, het bedrijf, de vereniging, de maatschappij of de godsdienst.
De voorloper van het embleem is het middeleeuwse wapenschild en de uitgebreide heraldiek kan daar veel over vertellen.

Opmerkelijk is het feit, dat het embleem heden ten dage nog steeds bestaat en aan populariteit alleen maar wint in de vorm van het bedrijfslogo, het teken van de voetbalclub, het uithangbord, posters, stickers en graffiti die alle hun 'statement' willen maken. Woord en beeld. Zij leren ons een les.
Ook in de mail-art is op veel plaatsen hetzelfde verschijnsel te zien. Eigenlijk berust het principe van deze kunstvorm op het samenbrengen van woord en beeld. Het verspreiden van ideeën.
*
---== I Muestra Internacional de Poesia Visual y Mail Art ==---

*Mail art project

On your own device

Stuur uw embleem


Maten en technieken vrij
Deadline: 1 augustus 1998    Catalogus aan iedere deelnemer 
Online galerij op Internet     http://www1.tip.nl/~t716543
.
Expositie  8 januari t/m 12 februari 1999  Koning Willem II College
Tatraweg 80  - 5022DS  - Tilburg  -  NL
Expositie 3/5/99-1/6/99 Bibliotheek Berkel Enschot

Stuur uw bijdrage aan:
.
ColoriMii
The Museum of Instant Images
Beckershagen 15 - Chaam - 4861SE
Pays Bas - The Netherlands - NL
.
of e-mail:  toon.joosen@tip.nl (jpg, gif, html) 

naar de LIST OF GALLERIES galerij

Neem de tijd voor een bezoek (Elke galerij ongeveer 250 Kb). De deelnemers hebben veel moeite gedaan.

mail your emblem to toon.joosen@tip.nl